Hoe Lang in Dienst

Hoe Lang in Dienst (HLiD) berekent de te verwachten resterende baanduur aan de hand van maximaal 24 actuele variabelen. U ontvangt een overzichtelijk rapport met daarin twee uitkomsten:
1. de te verwachten baanduur tot aan een nieuwe baan bij een andere werkgever, uitstroom naar werkloosheid of inactiviteit en de kans op die situatie;

2. de te verwachte baanduur tot aan pensionering en de kans dat deze situatie intreedt.

Met de uitkomst van deze tool kan een inschatting worden gegeven van de schade die is geleden ten gevolge van het ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Zo kan de hoogte van een eventuele billijke vergoeding worden gemotiveerd. In het rapport staat uitgelegd hoe de cijfers te gebruiken. Download de rekenhulp om met de uitkomst makkelijk de geschatte inkomensschade te berekenen

Klik hier voor de uitgebreide toelichting bij het rekenmodel.