Welke berekeningsmethode transitievergoeding? Check het hier!

Juridische informatie

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de berekeningswijze. Vóór 1 januari 2020 gold de Wwz-berekeningswijze. Onder de Wwz was de gemiddelde transitievergoeding hoger dan onder de WAB, maar heeft de werknemer er pas recht op na 2 dienstjaren. De WAB-berekeningswijze is over het algemeen lager, maar de werknemer heeft vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding.

Invullen van de ontslagtool

Deze tool verwijst u naar de goede transitievergoedingstool. Het beantwoorden van de vragen van deze tool kost minder dan 5 minuten. U moet de tool naar waarheid invullen voor een juiste inschatting.

En daarna…?

Als u deze tool hebt doorlopen kunt u de juiste hoogte van de transitievergoeding uitrekenen, daar wordt u automatisch naartoe verwezen.