Ontslag bij faillissement

Wat is een faillissementsuitkering van het UWV?
U kunt bij faillissement een faillissementsuitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering kunt u aanvragen als uw werkgever uw loon niet meer kan betalen. Doe dit zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 26 weken. U hebt recht op een uitkering vanaf de dag dat uw werkgever failliet is verklaard. Het UWV betaalt maximaal 1,5 keer het maximum dagloon. Het dagloon kunt u terugvinden op de site van het UWV (
http://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/maximumdagloon)

Onder de faillissementsuitkering vallen de volgende betalingen:
- Het loon dat u nog tegoed heeft over maximaal 13 weken voorafgaand aan de datum van opzegging. Onder loon valt ook een vergoeding voor overuren, onkosten, een 13e maand en atv-/adv-dagen.
- Het loon over de opzegtermijn. Dit is maximaal 6 weken na de opzegdatum. Onder "Opzegtermijn" ziet u welke opzegtermijn bij faillissement voor u precies geldt.
- Vakantiegeld, vakantiedagen, vakantierechtwaarden, pensioenpremie en bijdragen aan het tijdspaarfonds over maximaal één jaar voor het einde van het dienstverband.

Hebt u nog een andere vraag over uw positie bij faillissement?
Is sprake van een doorstart?
Het kan zijn dat het bedrijf van uw werkgever (of een deel daarvan) ná faillissement wordt voortgezet. Dit heet een doorstart. De nieuwe eigenaar is niet altijd verplicht personeel over te nemen. Treedt u binnen 6 maanden na beëindiging van uw arbeidsovereenkomst met de failliete werkgever in dienst van de nieuwe eigenaar? Dan kan sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. Dat is het geval als u dezelfde of soortgelijke werkzaamheden blijft verrichten. Uw arbeidsverleden bij uw failliete werkgever telt dan mee bij het aanbieden van contracten voor (on)bepaalde tijd. Ook telt dit arbeidsverleden mee bij het berekenen van de transitievergoeding, voor het geval ook uw arbeidsovereenkomst bij deze nieuwe werkgever eindigt. Neem contact op met een juridisch adviseur voor mer informatie. Een duidelijk antwoord hangt af van veel omstandigheden.

Ben ik na het faillissement van mijn werkgever nog gebonden aan het concurrentiebeding uit mijn arbeidsovereenkomst?
Het concurrentiebeding uit uw arbeidsovereenkomst blijft van kracht. Vaak zal de curator aangeven of u na het faillissement nog gebonden bent aan uw concurrentiebeding. Maakt het bedrijf een doorstart (zie hiervoor)? Dan kan de curator er belang bij hebben het concurrentiebeding te handhaven. De curator zal dit belang wel moeten aantonen. U wordt door het faillissement al erg benadeeld en de curator mag u niet zonder goede reden aan het concurrentiebeding houden. Goede redenen kunnen zijn: een financieel belang voor de failliete boedel of de curator heeft zich in de koopovereenkomst met de doorstarter verplicht tot handhaving van het concurrentiebeding. U zult moeten aantonen dat u door het concurrentiebeding te veel beperkt wordt in uw mogelijkheden een andere baan te vinden. Van geval tot geval zal een belangenafweging moeten worden gemaakt. Neem ook in dit geval contact op met een juridisch adviseur voor meer informatie. Een duidelijk antwoord hangt af van veel omstandigheden.

Hebt u nog een andere vraag over uw positie bij faillissement?