Tijdelijk of vast contract?

Ketenregeling (algemeen)

De ketenregeling is de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel contracten voor bepaalde tijd in een maximale periode gesloten mogen worden vóórdat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan, dan kan deze niet zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter worden opgezegd. Het is daarom van groot belang te weten of sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een vast contract.

De hoofdregel is redelijk eenvoudig: een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan 2 keer worden verlengd (dus maximaal 3 tijdelijke contracten), zolang de totale duur van de arbeidsovereenkomsten samen niet meer is dan 3 jaar. Door het overgangsrecht, verschillende uitzonderingen en afwijkingen bij cao is het in de meeste situaties toch lastig te bepalen of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. De tool helpt hierbij.

Tool Tijdelijk of vast contract?

Door gebruik te maken van de tool krijgt u antwoord op de vraag of door de ketenregeling een reeks tijdelijke contracten is gewijzigd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Of kunnen partijen het tijdelijk contract nog een keer verlengen? Deze tool is zowel door werkgevers als werknemers te gebruiken om hun positie bij meerdere tijdelijke contracten te beoordelen. In de tool is rekening gehouden met oud recht, overgangsrecht en nieuw recht. Daarnaast is de tool ook te gebruiken als in een cao afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Na het invullen van de vragen ontvangt u een helder overzicht met de uitkomst. In dit overzicht worden de door u ingevulde contracten weergegeven en staat vermeld wat de onderbreking tussen de contracten is en of de contracten meetellen voor de ketenregeling. Als een vast contract is of zal ontstaan, ziet u ook met ingang van welke datum het tijdelijke contract wijzigt in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast vindt u onder “Meldingen” onder andere welk recht op de door u ingevulde situatie van toepassing is (oud, nieuw, overgangsrecht), of een cao van toepassing is waarin van de ketenregeling wordt afgeweken en/of sprake is van een uitzendovereenkomst.