Tijdelijk of vast contract?

Het is toch makkelijk zelf te berekenen of een vast contract is ontstaan?

De hoofdregel is redelijk eenvoudig: 3 x 3 x 6. De werkgever mag 3 arbeidsovereenkomsten aanbieden in een periode van 3 jaar met tussenpozen van maximaal 6 maanden. Als de perioden van 3 jaar wordt overschreden, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Maar vaak speelt er meer. Zo kan een cao van toepassing zijn, wordt bepaald werk verricht of geldt overgangsrecht. Dat maakt het lastig zelf te zien of een vast contract is ontstaan.

Is de tool ook bruikbaar in het geval van een uitzendovereenkomst?

Ja. Voor uitzendovereenkomsten gelden afwijkende regels. De tool houdt rekening met deze uitzonderingen.

Tussen de arbeidsovereenkomsten is een (korte) onderbreking geweest, is de tool ook dan geschikt?

In deze situatie is de tool juist een handig hulpmiddel. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de tussenperiodes tussen de verschillende arbeidsovereenkomsten. In overzicht ziet u welke arbeidsovereenkomsten worden meegeteld in de keten.

Op de arbeidsovereenkomst is een cao van toepassing. Kan ik de tool gebruiken?

Ja, de tool houdt rekening met eventuele afwijkingen die in de cao zijn gemaakt.

Volgens mijn werkgever heb ik geen vast contract, maar de tool zegt van wel. Hoe snel moet actie ondernemen?

Als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan, kunt u de kantonrechter vragen te verklaren dat u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt. Dit heet een verklaring voor recht vragen. U moet daarvoor binnen 2 maanden na de einddatum van het laatste contract een verzoekschrift indienen. Loopt dit contract nog, dan kunt u ook nu al deze verklaring voor recht vragen. Dan weet u waar u aan toe bent.

Houdt de tool rekening met bijzondere situaties?

Ja. Bij de berekening houdt de tool rekening met alle bijzondere situaties, waaronder:

 • Overgangsrecht;
 • Afwijkingen bij cao;
 • Contracten aangegaan na de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Opvolgend werkgeverschap;
 • Uitzendovereenkomsten;
 • BBL-overeenkomsten;
 • Overeenkomsten ter educatie (stages);
 • Werknemers onder de 18 jaar.
 • Ik ben 20 jaar of jonger en meer dan 3 jaar in dienst. Volgens mijn werkgever is geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Klopt dat?

  Ja, dit kan kloppen. De ketenregeling bepaalt wanneer een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt omgezet in een vast contract. De regeling is niet van toepassing voor werknemers jonger dan 18 jaar die gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werken. Als dit het geval is, dan wordt deze periode buiten beschouwing gelaten. De dag waarop de werknemer 18 jaar werd, telt als de dag waarop het eerste contract is ingegaan. Alle relevante vragen hierover worden door de tool gesteld, zodat u ook in deze situatie een kloppende uitkomst krijgt.